Rakennusmittaukset

 • Paalutus merkkaukset/ tarkemittaukset
 • Pulttiryhmät
 • Anturakulmat
 • Sokkelikulmat/linjat
 • Pilarit
 • Modulit
 • Rakennuksien pinta-alamittaukset SFS 5139 Standardin mukaisesti
 • Julkisivumittaukset
 • Vesi- ja viemärijohtojen mittaukset
 • Rakennuspaikan merkintä
 • Saneerauskartoitusmittaukset

Ratakiskojen tarkemittaus